กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 13 ตุลาคม 2562..เวลา 07.00 น…คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายบังคม วางพวงมาลา และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมพิธี ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ