เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ