ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชาลิสา แวววีระกุล ที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงของขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชาลิสา แวววีระกุล (น้องวีเจย์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2564

ศธ.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564