กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562…โรงเรียนอนุบาลเชียงของจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีดร.อัครเดช ยมภักดี เป็นประธานในพิธี คณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครู กิจกรรมดังกล่าวได้ขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง

20