ประกาศการจัดระบบจราจรทั้งภายในและโดยรอบโรงเรียน

แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปทางโรงเรียนได้ประสานกับทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงของ เทศบาลเวียงเชียงของ และผู้ใหญ่บ้านสบสม ในการจัดระบบจราจรทั้งภายในและโดยรอบโรงเรียนโดยมีแนวทางปฎิบัติดังนี้

1) ภาคเช้าเวลา 07.00-07.45 น. ผู้ปกครองสามารถส่งบุตรหลานตรงบริเวณลานหน้าหอประชุมหลวงพ่อเพชร แลัววนออกไปเลี้ยวซ้ายออกทางสี่แยกไฟแดง ทางทิศเหนือเท่านั้น ห้ามเลี้ยวขวา ส่วนบริเวณถนนด้านฝั่งอนุบาลจะเดินรถทางเดียว ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนแล้วขับตรงออกบริเวณสี่แยกตลาดสดหรือสี่แยกหน้าสถานีตำรวจได้

2) ในภาคบ่ายเวลา 15.30-16.30 น.โรงเรียนจะอนุญาตเฉพาะรถตู้ที่ติดสติกเกอร์โรงเรียนเท่านั้นเข้าจอดในบริเวณโรงเรียนได้ และเมื่อรับนักเรียนให้ออกทางประตูอนุบาลเลี้ยวขวาขับตรงออกทางตลาดสดต่อไป ผู้ปกครองอนุบาลขับรถเข้าถนนข้าง เมื่อรับเสร็จขับตรงออกสี่แยกตลาดสด ห้ามวนกลับและห้ามนำรถทุกชนิดเข้าบริเวณ รร. ผู้ปกครองที่นำรถมอเตอร์ไซด์มารับนักเรียน ให้จอดรอในบริเวณโรงเรียนกำหนดเท่านั้น

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ

ขอบพระคุณในความร่วมมือครับ