ประกาศหยุดเรียน On site ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564

เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ยังคงมีต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของจึงประกาศหยุดเรียน On site ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 แต่การเรียนการสอนยังคงดำเนินตามปกติ ใช้ตารางสอนการเรียนOnline, On-hand On-demand ตามที่ครูประจำชั้นแจ้ง