พิธีทำบุญเปิด”อาคารสบสมสามัคคี”

วันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน 2562.. โรงเรียนอนุบาลเชียงของจัดพิธีทำบุญเปิด”อาคารสบสมสามัคคี” โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โดยมีดร.พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงราย เขต 5 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ