กิจกรรมเดินรณรงค์ เชิญชวนให้ลด ละ เลิกบุหรี่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562….โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เชิญชวนให้ลด ละ เลิกบุหรี่ในวันที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ร่วมเดินขบวน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกผ่านการผลิตสื่อสร้างสรรค

3