พิธีเปิดเปิดการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่ 69 เชียงของ2

วันที่ 5 สิงหาคม 2562…ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นประธาน เปิดการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มเครือข่าย ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ