มูลนิธิสามารถ ทุนสามารถ เพื่อเยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563…มูลนิธิสามารถ ทุนสามารถ เพื่อเยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ โดยการประสานงานโดยคุณมิรันตี บุญแก้ว