พิธีแสดงมุฑิตาจิต ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของแก่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 27 กันยายน 2562…สภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิต ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของแก่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน คือ คุณครูวชิราภรณ์ จันวัน และคุณครูสายสวาทเหลี่ยมพันธุ์ ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร