แจ้งนักเรียนละผู้ปกครองทุกท่าน โรงเรียนอนุบาลเชียงของจะเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562