การแข่งขันมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2019

คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการ “The Twelfth Northern Region EP/MEP Open House 2019” เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้แนวคิด “Preserving Thai Culture toward Globalization” มีโรงเรียนในภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด จำนวน 64 โรงเรียน โดยมีรายการแข่งขัน จำนวน 14 ประเภท รวม 42 รายการ