โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA

ดร.อัครเดช ยมภักดี รับมอบโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 18 – 20 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก