การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562..ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป สำหรับโรงเรียนแกนนำเครือข่าย ณ ห้องประชุม ประวัติ อริเดช