คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการการนิเทศภายในผ่าน Google Classroom

วันที่ 21 มิถุนายน 2562..ฝ่ายบริหารงานวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนิเทศภายในผ่าน Google Classroom โดยวิทยากรมืออาชีพจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ มีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จำนวน 70 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมประวัติ อริเดช