รายการ “มองมุมใหม่” สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ททบ.5 ถ่ายทำสารคดีสั้นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562…บริษัท นาวมีเดีย จำกัด ผู้ผลิตรายการ “มองมุมใหม่” สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ททบ.5 มาถ่ายทำสารคดีสั้นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โดยมีสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันสังคมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมสังเกตการณ์ด้วย