ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกโปรแกรม ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนMEP ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน EIS ห้องเรียนแผนวิทย์-คณิต ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนดนตรีและวิชาชีพ รายงานตัววันอาทิตย์ ที่ 14 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. หากไม่มาตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

>ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.1>>

>ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1>>