ดร.อัครเดช ยมภักดี รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัครเดช ยมภักดี ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลเชียงของที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นของสมาคมผู้บริหารประถมศึกษาแห่งประเทศไทย เข้ารับพระราชทานเข็มนามาภิไภยย่อ”สธ”จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ