ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2562

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562…โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่1/2562 ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โดยดร.อัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและบรรยายชี้แจงเพื่อให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน และสร้างความเข้าใจ ในแนวทางการจัดการเรียนการสอน ระเบียบวินัย การปฏิบัติตนของนักเรียน

ภาพทั้งหมด >> https://photos.app.goo.gl/p6NhVANPwZdaGWht6