โรงเรียนกิติคุณเทิงวิทยา และกิตติคุณดอยหลวงวิทยา ศึกษาดูงาน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562…โรงเรียนกิติคุณเทิงวิทยา และกิตติคุณดอยหลวงวิทยา มาศึกษาดูงาน ร่วมรับฟังการบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ความเป็นครู และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยดร.อัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมห้องเรียนและชมบรรยากาศบริเวณโรงเรียน