รองชนะไพร ยอดบุญเรือง ที่ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ รองชนะไพร ยอดบุญเรือง ที่ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้รับพระราชทานเข็มนามาภิไภยย่อ “สธ” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี