โรงเรียนอนุบาลเชียงของจัดงาน “เปิดโลกวิชาการอนุบาลเชียงของ” ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564… โรงเรียนอนุบาลเชียงของจัดงาน “เปิดโลกวิชาการอนุบาลเชียงของ” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
ภาพเพิ่มเติม
>> https://photos.app.goo.gl/APFfScpJtfAa9m3x5
>>>https://photos.app.goo.gl/kbaKmoBbXoboMaSh6