โรงเรียนอนุบาลเชียงของ มอบทุนเสมอภาคให้แก่นักเรียน

วันที่ 22 ตุลาคม 2563….ดร.อัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการ มอบทุนให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 รอบที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 13 คน ณ ห้องประชุมประวัติ อริเดช