โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางจัดอบรบเชิงปฏิบัติการด้านกีฬา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563….โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางจัดอบรบเชิงปฏิบัติการด้านกีฬาฟุตบอล ตะกร้อ และยิงธนู ภายใต้โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร และสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเชียงของ