โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (Thai Stop Covid 19)

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ….โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (Thai Stop Covid 19) ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โดยมีฝ่ายบริหารนำโดยท่านผู้อำนวยการอัครเดช ยมภักดี และทีมงานฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการประเมิน ผลการประเมิน ผ่านดีเยี่ยม ทั้ง 44 ข้อ พร้อมที่จะเปิดเรียน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้