แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันครอสเวิร์ดเกมระดับประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563….กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันครอสเวิร์ดเกมระดับภาคเหนือตอนบนเเละตอนล่าง ครั้งที่ 1 ในงานเทศกาลเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 16
– ผลการได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 2 จากจำนวน 26 ทีม ผู้เข้าแข่งขันคือ ด.ญ.พีรดา ไชยชนะ ป.5/1 , ด.ญ.เก้ากัลยา ช่วยแก้ไข ป.5/1
– ผลการแข่งขันครอสเวิร์ดเกมระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย
ผู้เข้าแข่งขันคือ ด.ญ.กานธิญาวันน้อย ม.2/1 , ด.ช.ศิรชัชโพธิ์หย่า ม.2/1
ผู้ฝึกสอน นายเสกสรร ช่วยแก้ไข , นางสาววัชราภรณ์ ไชยขัติ