แจ้งหยุดอยู่บ้านของนักเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ทุกชั้นทุกระดับ หากท่านได้นำบุตรหลานออกนอกเขตจังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 30 ธค. 2563 -3 มค 2564
ขอความร่วมมือกักตัว นักเรียนอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน ขอขอบพระคุณในความร่วมมือครับ