“เปิดโลกวิชาการอนุบาลเชียงของ” ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563..โรงเรียนอนุบาลเชียงของจัดงาน “เปิดโลกวิชาการอนุบาลเชียงของ” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เป็นประธานในงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ