เชิญทุกท่านร่วมงาน เปิดโลกวิชาการ อนุบาลเชียงของ ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เปิดโลกวิชาการ อนุบาลเชียงของ ประจำปีการศึกษา 2562 พบกับการแสดงผลงานนักเรียน สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อ “วิทยาการนำความคิด พัฒนาชีวิตให้สดใส ACKก้าวไกลสู่สากล ” กิจกรรมและการแสดงต่างๆ ของนักเรียนอีกมากมาย ในวัน อังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 พบกันที่โรงเรียนอนุบาลเชียงของนะครับ