เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลทุกคนไปใช้สิทธิ์ประธานสภานักเรียนจิ๋ว

เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลทุกคนไปใช้สิทธิ์ประธานสภานักเรียนจิ๋ว ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฏาคม 2562 นี้ มีนักเรียนลงสมัครเป็นประธานนักเรียนจำนวน 12 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในวัยอนุบาล โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองของผู้สมัครช่วยจัดทำป้ายหาเสียงและแนะนำการหาเสียงให้กับบุตรหลานที่สมัครเป็นประธานนักเรียน