อบรมโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564…. ณ ห้องประชุมประวัติ อริเดช มีการจัดอบรมโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา โดย สพป.ชร. เขต 4 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARDระดับยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา 2561-2562 เป็นโรงเรียนแกนนำเครือข่ายนวัตกรรม เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา 1 ช่วย 3 โดยมี ศน.ไพรฑูลย์ สายโท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชร เขต 4 กับ ดร.อัครเดช ยมภักดี เป็นวิทยากรบรรยาย