อบรมเกมมิฟิชั่น :เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563….ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดอบรมเกมมิฟิชั่น :เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม แก่ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ โดยมี นายชนะไพร ยอดบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิด และนายวิเชียร ใจดี รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม ณ ห้องประชุมประวัติ อริเดช