อนุบาลเชียงของ คว้าแชมป์ตะกร้อรุ่น 12 ปี ชาย กีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ 62

วันที่ 14 สิงหาคม 2562..อนุบาลเชียงของ คว้าแชมป์ตะกร้อรุ่น 12 ปี ชาย ผู้ฝึกสอน ครูสาโรจน์ เครื่องสาย ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคประจำปี 2562 กีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย