สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่เพื่อติดตามการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา

วันที่ 30 มกราคม 2563…นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน พร้อมทั้งคณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่เพื่อติดตามการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา เพื่อดูแลและคุ้มครองเด็กนักเรียนพื้นที่เป้าหมาย ณ ห้องประชุมประวัติ อริเดช