ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562…ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 หัวข้อภาพยนตร์ “ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต” ซึ่งจะกล่าวถึงการกระทำของมนุษย์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเชียงของเข้าชม ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร