ร่วมแสดงในงานกาดนัดคนดนตรีปี 2562 กาดกองเก่าอำเภอเชียงของ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562…นักเรียนอนุบาลเชียงของร่วมแสดง ชุดเภรีก้องหล้า นาคาอวยชัย ฟ้อนขันดอก และซอเจียงของบ้านเฮา ในงานกาดนัดคนดนตรีปี 2562 ซึ่งมีการแสดง ร้อง เล่น เต้น รำ ของเยาวชนอำเภอเชียงของ ณ กาดกองเก่าอำเภอเชียงของ