ร่วมแสดงความยินดีกับท่านพระครูสุวัฒน์สิกขการ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562.ดร.อัครเดช ยมภักดี คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านพระครูสุวัฒน์สิกขการ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงของ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัย ท่านพระครูสุวัฒน์สิกขการ ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา