ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (กพฐ.สัญจร)

วันที่ 6 มกราคม 2566…คณะผู้บริหาร นำโดย นายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (กพฐ.สัญจร)คณะที่ 4 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงของ