ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 156 คน ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคาร 6-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี