เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมงานทำบุญเปิด”อาคารสบสมสามัคคี” โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ ท่านผู้ปกครอง ศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมเป็นเกียรติในงานทำบุญเปิด”อาคารสบสมสามัคคี” โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ