รับพระราชทานโล่เกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา

ดร.อัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงาน 20 ปี ยุวทูตความดี ก้าวไกลทันโลก ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีคณะครู ตัวแทนนักเรียน ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมรับเสด็จ ถวายรายงานการเข้าค่ายยุวทูตความดี และถวายรายงานโครงการนักสืบสายน้ำ ของอนุบาลเชียงของ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง สร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเชียงของเป็นอย่างมาก