ระบบรับสมัครนักเรียนOnline ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

ระบบรับสมัครนักเรียนOnline ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ระดับชั้น
– อนุบาล 1-3
– ประถมศึกษาปีที่ 1
– มัธยมศึกษาปีที่ 1
เปิดการรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2564 เวลา 00.00 น.
——————————————————
– ระดับชั้น ป.2-ป.5
เปิดการรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 มีค 2564 ถึง 20 มีค 2564 00:00 น.

สมัครได้ที่ >>> https://enroll.student.co.th/index.php/std_enroll/80395