ยินดีต้อนรับ นายแทน เพชรศิลารักษ์ และนางกฤติยา คำฟู ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565…ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ นายแทน เพชรศิลารักษ์ และนางกฤติยา คำฟู ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ