ยินดีต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติราชการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563…. ฝ่ายบริหารโรงเรียนอนุบาลเชียงของ โดยมีนายวิเชียร ใจดี และ นายยุทธนา กันทาเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สพป.ตาก เขต 2 และยินดีต้อนรับคุณครูธนัช แก้วจำปา วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์ ย้ายมาปฏิบัติราชการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ณ ห้องประชุมประวัติ อริเดช