มอบทุนให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค “กลุ่มใหม่” รอบที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 12 ตุลาคม 2563….ดร.อัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการ มอบทุนให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค “กลุ่มใหม่” รอบที่ 1 เฉพาะระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมประวัติ อริเดช