วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ..โรงเรียนอนุบาลเชียงของจัดพิธีไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ เพื่อรำลึกถึงครูอาจารย์ด้านดนตรี นาฏศิลป์ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร