พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดศรีดอนชัย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ

วันที่ 8 กรกฏาคม 2562..คณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดศรีดอนชัย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย