พิธีสูตรถอนอาคารใหม่และพิธีส่งซะป๊ะคึ๊ด อาคารสบสมสามัคคี

วันที่ 12 มิถุนายน 2562…โรงเรียนอนุบาลเชียงของ นำโดยดร.อัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู จัดพิธีสูตรถอนอาคารใหม่และพิธีส่งซะป๊ะคึ๊ด อาคารสบสมสามัคคี โดยได้นิมนต์พระครูสุวัฒน์สิกขการ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีสูตรถอน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป