เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563…นายชนะไพร ยอดบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ผู้แทนสถานศึกษา เข้ารับรางวัลพระราชทานในโครงการการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562